Công ty TNHH SX TM DV Cường Thịnh Roxana

Địa chỉ: KP. Khánh Hòa, Tân Phước Khách, Tân Uyên, BD.

Điện thoại: 0982 915 850 Anh Hùng

Điện thoại: 01688 44 1694 Chị Hương

Chi nhánh cửa hàng: Ngũ Kim Chính Thuận

Địa chỉ: (Ngã tư Miếu Ông Cù), KP. Khánh Long, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD.

Điện thoại: 0982 915 850 Anh Hùng

Điện thoại: 0937 393 260 Anh Bình

Email: Cuongthinhroxana@gmail.com

Email: Ngukimchinhthuan168@gmail.com

Skype: Hero_character

Skype: Cuongthinhroxana

Top
);